Sắp diễn ra

3Ngày01Giờ51Phút41Giây
  • 25/03/2023
  • 18:30
  • Lầu 3 -Nhà Mục Vụ Tân Định
25/03/2023

THÁNH GIÁ, CHÌA KHÓA VẠN NĂNG – CD379

Tham dự tự do. Khi tham dự Chuyên Đề, Bạn sẽ được tặng một Thánh Giá cầm tay xinh...

45Ngày01Giờ51Phút41Giây
  • 06/05/2023
  • 18:30
  • Lầu 3 - Nhà Mục Vụ Tân Định

Diễn giả

Khóa huấn luyện

Các sự kiện

Tin tức

Video bài giảng

has been added to your cart.
Thanh toán