CHA LÀ TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC ĐẦU TIÊN CỦA CON


Tình yêu đích thực đầu tiên của một cô gái là người Cha.

A girl’s first true love is her father.

Marisol Santiago

TINH YEU DICH THUC CUA CO GAI LA CHA-01

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *