NGÀY 25: XIN THƯƠNG XÓT CON LÀ KẺ CÓ TỘI


NGÀY 25: XIN THƯƠNG XÓT CON LÀ KẺ CÓ TỘI

40 NGÀY HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ

——————————————-

LỜI CHÚA: (Lc 18, 9-14)

Chúa Giê-su nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên.

SUY NIỆM
Tôi hết sức kinh ngạc khi nhận ra điều này. Qua những câu chuyện trong Kinh Thánh, tôi thấy đa số những người: tội lỗi, thu thuế, ngoại tình, hoang đàng, trộm cắp, bệnh tật, nghèo nàn… được ơn cứu độ của Chúa. Việc nhận ơn cứu độ của họ đơn giản chỉ là nhận mình là kẻ tội lỗi, tin Chúa và sám hối. Trong số những vị thánh đầu tiên trên Thiên đàng lại là anh trộm lành…

Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình không nằm vào một trong những loại người trên, tôi hơi “sợ”. Biết đâu mình phạm tội kiêu ngạo thiêng liêng mà không hay biết, hay cho là mình thánh thiện đủ nên mãn nguyện không mang theo dầu để đón chàng rễ như năm cô trinh nữ khờ dại kia. Trước mắt Chúa, giữa tôi và người tội lỗi đều giống nhau ở điểm thứ nhất đó là tôi và họ là con cái của Chúa. Ăn thua là lòng sám hối vào phút chót. Người làm vườn nho lúc mười giờ sáng và người làm lúc năm giờ chiều đều lãnh lương như nhau vì lòng thương xót của Chúa.

HÀNH ĐỘNG

Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên. (Lc 18,13-14)

  • Với chính mình: luôn khiêm nhường, sám hối tội lỗi.
  • Với tha nhân: đừng nghĩ người này sẽ xuống hỏa ngục, người kia tội lỗi.
  • Với Chúa: tin vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa tha thứ tội lỗi.

GHI NHỚ

Những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên. (Lc 18,14)

CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện bộc phát theo cảm nhận của mình.

#ChuongTrinhChuyenDeGiaoDuc
#ChuyenDeGiaoDuc

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *