NGÀY 26: CHÚA ĐÃ YÊU TÔI ĐẾN NỖI BAN CON MỘT MÌNH


NGÀY 26: CHÚA ĐÃ YÊU TÔI ĐẾN NỖI BAN CON MỘT MÌNH
40 NGÀY- HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ
———————————
LỜI CHÚA: (Ga 3, 14-21)
👉Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luân phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. (Ga 3,17)
SUY NIỆM
🌷Tình yêu của Thiên Chúa vượt ngoài sự hiểu biết của con người. Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi ngay cả Con Một của Người cũng không dung tha. Thiên Chúa có ba Ngôi thì cả Ba Ngôi đều đến và ở với con người. Thời Cựu Ước, Chúa Cha đến với dân Do Thái để giải thoát họ khỏi ách nô lệ bên Ai Cập và đưa về miền Đất Hứa. Thời Tân Ước, Chúa Con xuống thế gian mang tính xác phàm để ở giữa con người, giảng dạy và chữa lành họ. Rồi qua thời các tông đồ và đến ngày nay, Thiên Chúa Ngôi Ba là Thánh Thần được sai đến ở với các tông đồ và với chúng ta. Thiên Chúa chẳng còn gì nữa để có thể mang tặng cho con người.
🙍Con người vốn có khuynh hướng thiên về sự ác. Tội đầu tiên sau tội nguyên tổ mà con người phạm là tội giết người. Ca-in đã giết a-ben em ruột của mình. Chúa Giê-su đã nói tiên tri rất đúng: “Sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa.” Những trẻ thơ hôm nay luôn thích chơi những trò chơi bắn sung, chém giết, trả thù. Hơn 2000 năm sau khi Chúa Giê-su xuống thế, lẽ ra con người phải sống tốt đẹp hơn, thế giới được bình an hơn chứ, thế nhưng con người ngày càng sống sa đọa hơn trước, thế giới ngày càng mất bình an. Con người luôn có ý hướng tiêu diệt lẫn nhau, nhưng Thiên Chúa thì luôn muốn cứu sống con người.
HÀNH ĐỘNG
☘Ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa”. (Ga 3,20-21)
– Với chính mình: luôn hành động trong sự thật và công lý. Sống phản ảnh tình yêu Chúa.
– Với tha nhân: dẫn họ tới tin nhận Chúa, trở về với Chúa.
– Với Chúa: cảm ơn tình yêu Chúa dành cho chúng ta, loan truyền Tin Mừng của Chúa.
GHI NHỚ
🌼Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luân phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. (Ga 3,17)
CẦU NGUYỆN
🙏Cầu nguyện bộc phát theo cảm nhận của mình.

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *