THẦY LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN


Chúa nhật IV Mùa Chay – Năm A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (9,1-41)

——————————————————

Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh?” Chúa Giêsu đáp: “Không phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa tỏ ra nơi anh. Bao lâu còn ban ngày, Ta phải làm những việc của Ðấng đã sai Ta. Ðêm đến không ai có thể làm việc được nữa. Bao lâu Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng thế gian”. Nói xong, Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy và bảo: “Anh hãy đến hồ Silôê mà rửa” (chữ Silôê có nghĩa là được sai). Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được.

Những người láng giềng và những kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: “Ðó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?” Có kẻ nói: “Ðúng hắn!” Lại có người bảo: “Không phải, nhưng là một người giống hắn”. Còn anh ta thì nói: “Chính tôi đây”. Họ hỏi anh: “Làm thế nào mắt anh được sáng?” Anh ta nói: “Người mà thiên hạ gọi là Giêsu đã làm bùn xức mắt tôi và bảo: Ngươi hãy đến hồ Silôê mà rửa. Bấy giờ tôi đi, tôi rửa và tôi trông thấy”. Họ lại hỏi: “Ngài ở đâu?” Anh thưa: “Tôi không biết”.

Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái, lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sabbat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt? Anh đáp: “Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt”. Mấy người biệt phái nói: “Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat”. Mấy kẻ khác lại rằng: “Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?” Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: “Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?” Anh đáp: “Ðó là một tiên tri”.

Nhưng người Do-thái không muốn tin anh đã mù và đã được khỏi trước khi đòi cha mẹ anh đến. Họ hỏi hai ông bà: “Người này có phải là con hai ông bà mà ông bà bảo bị mù từ khi mới sinh không? Do đâu mà bây giờ nó lại trông thấy?” Cha mẹ y thưa rằng: “Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi, và nó đã bị mù từ khi mới sinh. Nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy, và ai đã mở mắt cho nó thì chúng tôi không biết. Nó khôn lớn rồi, các ông hãy hỏi nó, nó sẽ tự thưa lấy”. Cha mẹ anh ta nói thế bởi sợ người Do-thái, vì người Do-thái đã bàn định trục xuất khỏi hội đường bất cứ ai dám công nhận Chúa Giêsu là Ðấng Kitô. Chính vì lý do này mà cha mẹ anh ta nói: “Nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó”.

Lúc ấy người Do-thái lại gọi người trước kia đã mù đến và bảo: “Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa! Phần chúng ta, chúng ta biết người đó là một kẻ tội lỗi”. Anh ta trả lời: “Nếu đó là một người tội lỗi, tôi không biết; tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi mù và bây giờ tôi trông thấy”. Họ hỏi anh: “Người đó đã làm gì cho anh? Người đó đã mở mắt anh thế nào?” Anh thưa: “Tôi đã nói và các ông đã nghe, các ông còn muốn nghe gì nữa? Hay là các ông cũng muốn làm môn đệ Ngài chăng?” Họ liền nguyền rủa anh ta và bảo: “Mày hãy làm môn đệ của người đó đi, còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của Môsê. Chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với Môsê, còn người đó chúng ta không biết bởi đâu mà đến”. Anh đáp: “Ðó mới thật là điều lạ: người đó đã mở mắt cho tôi, thế mà các ông không biết người đó bởi đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì”. Họ bảo anh ta: “Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?” Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài.

Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo: “Anh có tin Con Thiên Chúa không?” Anh thưa: “Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?” Chúa Giêsu đáp: “Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh”. Anh ta liền nói: “Lạy Ngài, tôi tin”, và anh ta sấp mình thờ lạy Người. Chúa Giêsu liền nói: “Chính vì để luận xét mà Ta đã đến thế gian hầu những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy, sẽ trở nên mù”. Những người biệt phái có mặt ở đó liền nói với Người: “Thế ra chúng tôi mù cả ư?” Chúa Giêsu đáp: “Nếu các ngươi mù, thì các ngươi đã không mắc tội; nhưng các ngươi nói “Chúng tôi xem thấy”, nên tội các ngươi vẫn còn”.

***

Bài chia sẻ Tin Mừng của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa

“Thầy là Ánh Sáng thế gian”

Chúa nhật tuần trước, qua câu chuyện Đức Giêsu gặp người phụ nữ Sa-ma-ri, Tin Mừng theo thánh Gio-an giới thiệu Người như nguồn nước hằng sống. Hôm nay, qua phép lạ cho người mù từ thuở mới sinh được nhìn thấy, Đức Giêsu loan báo chính Người là ánh sáng thế gian. Người đến chiếu sáng và hướng dẫn cái nhìn của chúng ta.

Nhưng những người Do-thái, kể cả các môn đệ của Đức Giêsu, vì những nguyên tắc tôn giáo, những thành kiến xuất phát từ não trạng tôn giáo mà họ mù lòa trước Đức Giêsu khi Người tuyên bố là ánh sáng thế gian.

Thành kiến đầu tiên của người Do-thái, đó là: mọi sự dữ đều là hình phạt của Chúa. Vì thế, khi thấy một người mù từ thuở mới sinh, các môn đệ hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” Đây là một khái niệm hoàn toàn sai lầm.

Thế giới này vẫn còn những người, vì sự mù quáng của họ, cho rằng họ vinh danh Thiên Chúa khi tạo nên những cuộc chiến tranh, khi loại trừ những người không có cùng suy nghĩ như họ. Hôm nay, Lời Chúa nói với chúng ta: hãy coi chừng những sức mạnh của sự mù quáng ở trong chính chúng ta.

Đức Giêsu gặp người mù từ thuở mới sinh. Người làm cử chỉ sáng tạo như lúc khởi nguyên của thế giới, khi Thiên Chúa tạo dựng con người từ bụi đất. Đức Giêsu lập lại cử chỉ này để tái sinh người mù. Người mù này không phải là người theo đúng nghĩa, bởi vì anh ta không thể có mối tương quan đích thật với người khác. Anh ta không thể thấy ánh sáng, cũng không thể thấy mọi người. Anh ta không thể tương giao với người khác. Đức Giêsu sẽ tái sinh anh ta.

Vì thế, con đường của người mù bắt đầu bằng cuộc sáng tạo. Từ lúc đó, anh được mời gọi làm chứng cho Ánh Sáng và củng cố đức tin của chính mình. Chúng ta nhận thấy, sau khi được sáng mắt, anh mù dùng những từ khác nhau để chỉ về Đức Giêsu: trước tiên, “một người tên là Giêsu”, sau đó “một vị ngôn sứ”, rồi “người bởi Thiên Chúa mà đến”, và cuối cùng “Con Người”, tức là Con Thiên Chúa. Đức tin như là sự nhận biết Thiên Chúa, dưới hình vẻ nhân loại. Cái nhìn của người mù trước khi được sáng mắt đã được biến đổi dần dần để trở thành cái nhìn của Chúa.

Trong bài đọc I, ngôn sứ Sa-mu-en đến nhà Gie-sê, một nông dân ở làng Bê-lem, để chọn một vị vua trong số các con trai của ông. Khi thấy Ê-li-áp, người con trai cả, ông Sa-mu-en nghĩ: “Đúng rồi! Người Đức Chúa xức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây!” Nhưng Chúa phán với ông Sa-mu-en: “Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng.” Khi chữa người mù, Đức Giêsu không chỉ mở mắt anh ta để nhìn thấy ánh sáng, mà còn mở cái nhìn của anh ta đến tất cả thực trạng của thế giới, dưới cái nhìn của Thiên Chúa.

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta thay đổi cái nhìn của chúng ta về những sự kiện, những hoàn cảnh và tha nhân. Thay vì coi các đồ vật, của cải như là vật sở hữu cá nhân và độc quyền của mình, chúng ta hãy coi chúng là hồng ân mà Chúa giao phó cho chúng ta trong một thời gian, và hãy quản lý nó cách tốt nhất, hầu biết chia sẻ và giúp cho những người khác cũng được hưởng những hồng ân đó.

Thay vì xem những hoàn cảnh khó khăn như những ngõ cụt gây ra những lo âu và tuyệt vọng, chúng ta hãy hướng về Chúa, vì đối với Người, “không có gì là không thể làm được”, và không có gì là hoàn toàn mất đi; hướng về Chúa vì Người nắm giữ chìa khóa lịch sử. Hãy mở to đôi mắt để thấy những điều kỳ diệu nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày!

Khi đánh giá người khác qua địa vị xã hội của họ sẽ khiến ta coi thường hoặc sợ họ. Thay vào đó, chúng ta hãy học cách nhìn như Chúa đã nhìn họ. Nói cách khác, chúng ta hãy tập để biết có cái nhìn của Chúa trong cuộc sống. Chúng ta hãy nhớ lại việc tuyển chọn của Đa-vít: đối với Chúa, những người quan trọng nhất không phải là những người mà người ta hay nghĩ tới, hay dự đoán theo kiểu loài người.

Chúng ta hãy chấp nhận để Tin Mừng chất vấn chúng ta, vì đó là điều kiện để Đức Giêsu có thể chữa bệnh mù quáng của mình. Chúng ta hãy lên đường, bước theo Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

#chuyendegiaoduc

#chuongtrinhchuyendegiaoduc

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *